Złomowanie pojazdów

Jesteśmy profesjonalną stacja demontażu pojazdów. U nas zezłomujesz swoje auto i otrzymasz także niezbędne dokumenty do wyrejestrowania. Płacimy gotówką i proponujemy atrakcyjne stawki.

Posiadamy aktualne zezwolenie Wojewody Pomorskiego na demontaż i złomowanie pojazdów. Wydajemy zaświadczenia, które są podstawą do wyrejestrowania pojazdu w Urzędzie Komunikacji.

Przyjmujemy do kasacji wszystkie typy pojazdów. Za każde zezłomowane auto płacimy gotówką. Wystawiamy zaświadczenie u klienta. Działamy na terenie województwa pomorskiego i okolic.

 

Dokumenty potrzebne do złomowania:

 • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej pisemnie działającej w imieniu właściciela,
 • dowód rejestracyjny lub, w przypadku jego braku, potwierdzona kserokopia dowodu, bądź zaświadczenie z wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest dany pojazd, potwierdzające dane pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana) - w przypadku zgubienia kasacja jest możliwa,
 • tablice rejestracyjne. W przypadku zgubienia tablic kasacja jest możliwa,
 • w przypadku zgonu właściciela pojazdu sądowne postanowienie o nabyciu spadku,
 • w przypadku nieobecności właściciela pojazdu potrzebne jest pisemne upoważnienie od właściciela, na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego właścicela, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 • gdy samochód jest zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela, zalecana jest obecność wszystkich właścicieli w celu złożenia podpisów na dokumentach kasacyjnych. W przypadku nieobecności któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu, potrzebne jest pisemne upoważnienie nieobecnego właściciela na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego osoby upoważniającej, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 • w razie gdy nie został dokonany obowiązek przerejestrowania pojazdu po zakupie - umowa kupna-sprzedaży (w przypadku więcej niż jednej umowy, ważne jest by była zachowana ciągłość umów),
 • Gdy w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie bankowym, należy uzyskać wykreślenie wpisu przez wydział komunikacji.

Dokumenty otrzymane po złomowaniu pojazdu:

 • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów,
 • unieważniony dowód rejestracyjny,
 • unieważnione tablice rejestracyjne,
 • unieważniona karta pojazdu, jeśli taka była wydana.

Aby wyrejestrować samochód, należy się zgłosić w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji z zaświadczeniem o przyjęciu pojazdu do kasacji oraz tablicami rejestracyjnymi.

facebook